Новини

 

Архив (новини по-стари от една година)


Агенцията за ядрено регулиране е домакин на обучение за регулаторни инспекции по време на експлоатация на АЕЦ
10 юли 2018 г.
Заместник-генералният директор на МААЕ Хуан Карлос Лентихо проведе работна среща в АЯР
6 юли 2018 г.
Водене на отчет и контрол и инвентаризация на източници на йонизиращи лъчения
23 май 2018 г.
Представяне на VI Национален доклад за изпълнение на задълженията на Република България по Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци, Виена, 22 май 2018
23 май 2018 г.
АЯР участва в Ден на кариерата във Физическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски“
17 май 2018 г.
Председателят на АЯР награден с медал „За принос в международното сътрудничество“ по време на „Атомекспо 2018“
15 май 2018 г.
В АЯР започна международен семинар за използване на степенуван подход в инспекционната дейност
15 май 2018 г.
Дни на ОИЯИ в България
15 май 2018 г.
В АЯР ЗАПОЧНА СЕМИНАР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЯДРЕНИТЕ ЗНАНИЯ
23 Април 2018 г.
Действия към документ