Вие сте тук: Начало Новини Указания и необходими документи за издаване, подновяване, изменение и прекратяване на лицензия или разрешение за дейност с източници на йонизиращи лъчения

Указания и необходими документи за издаване, подновяване, изменение и прекратяване на лицензия или разрешение за дейност с източници на йонизиращи лъчения

16 юли 2018 г.

   На интернет страницата на Агенция за ядрено регулиране са публикувани нови “Указания и необходими документи за издаване, подновяване, изменение и прекратяване на лицензия” и “Указания и необходими документи за издаване, подновяване, изменение и прекратяване на разрешения”. 

   Тези указания и документи се основават на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн. ДВ бр. 63 от 2002 г., изм. и доп. ДВ. бр. 102 от 2017 г.), Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия (обн. ДВ бр. 41 от 2004 г., изм. и доп. ДВ. бр. 37 от 2018 г.) и Наредбата за радиационна защита (обн. ДВ бр. 16 от 2018 г.).

 

Действия към документ