Вие сте тук: Начало Новини В АЯР започва междурегионален курс за управление на РАО

В АЯР започва междурегионален курс за управление на РАО

6 Март 2018 г.

  От 6 до 9 март 2018 г. Агенцията за ядрено регулиране е домакин на Междурегионален учебен курс на тема „Методология за избиране на площадка за съоръжения за подготовка и погребване на радиоактивни отпадъци“, организиран от Международната агенция по атомна енергия (МААЕ).
  В обучението ще участват повече от 30 представители на 18 страни от Африка, Азия, Южна Америка и Европа. Те ще споделят опит по следните теми: изпълнението на Националните праграми за управление на РАО; критериите за избор на площадка за съоръжения за погребване на РАО; управлението на РАО - заткрити отработени източници на йонизиращи лъчения, от генерирането до погребването им; възможностите за погребване на РАО; прилагане, планиране и управление на програмата за характеризиране на площадка; измерване и интерпретиране на резултатите от анализи на проби от подпочвени води; прилагане на способа за погребване на РАО - закрити отработени източници на йонизиращи лъчения в сондажни кладенци.

Лекторите в учебния курс са от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), Австралия и САЩ.

Действия към документ