Вие сте тук: Начало Новини Водене на отчет и контрол и инвентаризация на източници на йонизиращи лъчения

Водене на отчет и контрол и инвентаризация на източници на йонизиращи лъчения

23 май 2018 г.

   На интернет страницата на Агенция за ядрено регулиране са публикувани "Указания за водене на отчет и контрол и за инвентаризация на източници на йонизиращи лъчения".
Указанията се основават на Закона за безопасно използване на ядрената енергия и новата Наредба за радиационна защита (обн. ДВ бр. 16 от 2018 г.).
 

Действия към документ