Пресконференция в АЯР

12 януари 2018 г.

 Агенцията за ядрено регулиране организира пресконференция, на която ще представи дейността си за изминалата 2017 година.
Пресконференцията ще се проведе на 16 януари 2018 г. (вторник) от 11 часа в Голяма зала на Учебния център на АЯР (бул. “Шипченски проход” № 69).
Поканени са представителите на всички медии.

Действия към документ