You are here: Home bg Новини Пресконференция на АЯР

Пресконференция на АЯР

14 януари 2019 г.

 Агенцията за ядрено регулиране организира пресконференция, на която ще представи дейността си за изминалата 2018 година. Пресконференцията ще се проведе на 15 януари 2019 г. (вторник) от 11 ч. в Голяма зала на Учебния център на АЯР (бул. “Шипченски проход” № 69).