Вие сте тук: Начало Новини 61 сесия на Генералната конференция на Международната агенция за атомна енергия

61 сесия на Генералната конференция на Международната агенция за атомна енергия

18 септември 2017г.

  От 18 до 22 септември 2017 г. във Виена ще се проведе 61-та редовна сесия на Генералната конференция на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Българската делегация ще се ръководи от зам. министър на енергетиката г-н Красимир Първанов и от ст.н.с. д-р Лъчезар Костов, председател на Агенцията за ядрено регулиране. Членове на делегацията са представители на Министерството на енергетиката, Агенцията за ядрено регулиране, АЕЦ “Козлодуй”, Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци”, Института за космически изследвания и технологии към БАН и Постоянното представителство на Република България във Виена.
Основните теми, които ще бъдат дискутирани от делегатите и резолюциите, които ще бъдат обсъждани са:
  • укрепването на международното сътрудничество в областта на ядрената безопасност, радиационната защита, безопасното транспортиране на радиоактивни материали и     управление на РАО;
  • укрепването на дейностите на МААЕ в областта на техническото сътрудничество, ядрената наука, технологии и приложенията им;
  • подобряването на ефективността и ефикасността на системата на Гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие, както и прилагането им в Корейската народно-демократична република (КНДР) и Близкия Изток.
В дневния ред на конференцията е включен избор на длъжностни лица и назначаване на Генерален комитет. По време на срещата ще бъдат разгледани заявленията за приемане на нови членове на международната агенцията. Ще бъде обсъден годишният доклад на МААЕ за 2016 г., както и въпроси, свързани с бюджета за 2018 година.
  По повод 60-та годишнина на АЯР по време на Генералната конференция на МААE ще бъде подреден български щанд. На щанда ще бъде представено развитието на ядрената енергетика и приложенията на ядрената енергия в Република България. Заедно с АЯР в щанда, ще участват АЕЦ “Козлодуй”, Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци”, Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика и Института за космически изследвания и технологии към БАН, Националният център по радиобиология и радиационна защита и БУЛАТОМ.

 

Действия към документ