Вие сте тук: Начало Новини От 01.01.2018 г. (с ПМС 308 от 20.12.2017г.) е в сила изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулиране, приет с ПМС №278 от 2013 г.

От 01.01.2018 г. (с ПМС 308 от 20.12.2017г.) е в сила изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулиране, приет с ПМС №278 от 2013 г.

9 януари 2018 г.

Действия към документ