Вие сте тук: Начало Новини Уведомяване на заинтересованите лица за започване на производство по издаване на актове за установяване на публични държавни вземания

Уведомяване на заинтересованите лица за започване на производство по издаване на актове за установяване на публични държавни вземания

7 декември 2018 г.

На основание чл.26, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.166, ал.2 от Данъчно - осигурително процесуално кодекс, уведомяваме заинтересованите лица за започване на административно производство по издаване на актове за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1.Уведомление №52 с изх. № 11-01-242/13.1.2018г. до АГППМДП ДЕНТАЛНА КЛИНИКА ПЕТЪР ДУЧЕВ ООД

2.Уведомление №18 с изх.№ 11-01-208/05.11.2018г. до АИППДП МАНЕВДЕНТАЛ ЕООД

3.Уведомление №09 с изх.№ 11-01-196/31.10.2018г. до АН ПРЕСИЯНА ДЕНТАЛ-АИППИМПДМ ЕООД

4.Уведомление №73 с изх.№ 11-01-263/15.11.2018г. до ЕТ ГЕОРГИ ГАВАЗОР -АЛБЕЙТАР

5.Уведомление №105 с изх.№ 11-01-299/28.11.2018г. до ГИТАВА ЕООД

6.Уведомление №99 с изх.№ 11-01-293/26.11.2018г. до ДИАМЕД 2012 ЕООД

7.Уведомление №111 с изх.№ 11-01-130/28.11.2018г. до ДКЦ ХIII СОФИЯ ЕООД

8.Уведомление №103 с изх.№ 11-01-297/28.11.2018г. до ДУО-ВЕТ ООД

9.Уведомление №54 с изх.№ 11-01-244/13.11.2018г. до ЕТ Д-Р МАНЕВ-ГЕОРГИ МАНЕВ-АИППДП

10.Уведомление №95 с изх.№ 11-01-286/26.11.2018г. до ЕТ ИППМП-ДК-Д-Р МИРОСЛАВА ГУНЧЕВА-ДРАГАНЧЕВА

11.Уведомление №38 с изх.№ 11-01-228/07.11.2018г. до ЗАРАВЕТ 2009 ЕООД

12.Уведомление №02 с изх.№ 11-01-189/30.10.2018г. до КОНТРОЛТЕСТ ООД

13.Уведомление №48 с изх.№ 11-01-238/13.11.2018г. до КОНТРОЛТЕСТ –ГАМА ООД

14.Уведомление №24 с изх.№ 11-01-214/06.11.2018г. до МАРИВОДЕНТ-ИППДП ЕООД

15.Уведомление №74 с изх. № 11-01-264/15.11.2018г. до МДЛ РУСЕВ ЕООД

16.Уведомление №116 с изх.№ 11-01-310/29.11.2018г. до МЦ 1 БЕЛОСЛАВ ЕООД

17.Уведомление №62 с изх.№ 11-01-252/13.11.2018г. до МЦ Д-Р ЛОНГ ЕООД

18.Уведомление №40 с изх.№ 11-01-230/07.11.2018г. до МЦ МЕДДЕКС ЕООД

19.Уведомление №47 с изх.№ 11-01-237/08.11.2018г. до МЦ НОВУМ ЕООД

20.Уведомление №104 с изх.№ 11-01-298/28.11.2018г. до СМДЛ В.К.РЕНТГЕН ООД

21.Уведомление №85 с изх.№ 11-01-275/26.11.2018г. до СМДЛ ДИА СКАН ЕООД

             22.Уведомление №53 с изх.№ 11-01-243/13.11.2018г. до СМДЛ И.М.Д. ООД

23.Уведомление №12 с изх.№ 11-01-199/31.10.2018г. до СМДЛ ЛАРЕЙ ООД

24.Уведомление №97 с изх.№ 11-01-288/26.11.2018г. до СМДЛ –МАТЕЕВ ГАМА КВАНТ М ЕООД

25.Уведомление №33 с изх.№ 11-01-223/07.11.2018г. до СМДЛ –ТОТОМАКС ДЕНТ ЕООД

26.Уведомление №07 с изх.№ 11-01-194/30.10.2018г. до СНЕЖАНКА ТОДОРОВА АТАНАСОВА

27.Уведомление №66 с изх.№ 11-01-256/15.11.2018г. до СХБАЛ СОЛИГЕНА ООД

28.Уведомление №23 с изх.№ 11-01-213/06.11.2018г. до СЪНИ ДЕНТ-АИПДП ЕООД

 

Действия към документ