Вие сте тук: Начало Новини Уведомяване на заинтересованите лица за започване на производство по издаване на актове за установяване на публични държавни вземания

Уведомяване на заинтересованите лица за започване на производство по издаване на актове за установяване на публични държавни вземания

29 ноември 2017 г.

На основание чл.26, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.166, ал.2 от Данъчно - осигурително процесуално кодекс, уведомяваме заинтересованите лица за започване на административно производство по издаване на актове за установяване на публични държавни вземания, както следва:


1.Уведомление №01 с изх. № 11-01-86/11.10.2017г. до АВАМЕД ЕООД
2.Уведомление №03 с изх.№ 11-01-88/11.10.2017г. до МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР НОВУМ ЕООД
3.Уведомление №05 с изх.№ 11-01-90/11.10.2017г. до МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СОЛИГЕНА 2007 ООД
4.Уведомление №09 с изх.№ 11-01-94/11.10.2017г. до ВИТАНОВ И СИЕ ООД
5.Уведомление №16 с изх.№ 11-01-102/13.10.2017г. до МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КОТЕЛ ЕООД
6.Уведомление №23 с изх.№ 11-01-109/13.10.2017г. до МАРИВОДЕН-ИППДП ЕООД
7.Уведомление №26 с изх.№ 11-01-112/13.10.2017г. до МЕДИКЪЛ КОНТРОЛ ООД
8.Уведомление №37 с изх.№ 11-01-123/13.10.2017г. до САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ДОКТОР ДОБРИНОВ ЕООД
9.Уведомление №40 с изх.№ 11-01-126/19.10.2017г. до ЛАРГО ТРЕЙДИНГ ЕООД
10.Уведомление №43 с изх.№ 11-01-129/19.10.2017г. до ЕТ Д-Р МАНЕВ-ГЕОРГИ МАНЕВ АИППДП
11.Уведомление №45 с изх.№ 11-01-131/19.10.2017г. до СМДЛОД АСТРА АД
12.Уведомление №49 с изх.№ 11-01-135/19.10.2017г. до МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д-Р ЛОНГ ЕООД
13.Уведомление №84 с изх.№ 11-01-170/24.10.2017г. до ДИАМЕД 2012 ЕООД
14.Уведомление №86 с изх.№ 11-01-172/24.10.2017г. до ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР ФАРМАДЕНТ ООД
15.Уведомление №95 с изх.№ 11-01-181/25.10.2017г. до ДКЦ Х СОФИЯ ЕООД
16.Уведомление №99 с изх.№ 11-01-188/26.10.2017г. до ВИВА-ВЕТ ООД

 

Действия към документ