Навигация
 

2016

Експертиза на избрани анализи на проектни аварии за обосновка на безопасността при използване на усъвършенстван ядрено горивен цикъл в работата на блокове 5 и 6 на АЕЦ "Козлодуй" на мощност 3120 MW с модифицирано ядрено гориво
 
Експертиза на избрани анализи на проектни аварии за обосновка на безопасността при използване на усъвършенстван ядрено горивен цикъл в работата на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй” на мощност 3120 MW с модифицирано ядрено гориво
 
Разработване на ръководство по прилагане на изискванията за безопасен превоз на радиоактивни материали
6 юли 2016
Предоставяне на услуги за ИТ поддръжка за нуждите на Агенция за ядрено регулиране
1 септември 2016
Извършване на радиохимични анализи на проби от радиоактивните изхвърляния от площадката на АЕЦ "Козлодуй" 2016/17 г.
13 септември 2016
Действия към документ