Вие сте тук: Начало Профил на купувача Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП 2016 Доставка на горива безоловен бензин и дизелово гориво за нуждите на Агенция за ядрено регулиране чрез система за зареждане при условия на безналично плащане с карти

Решение за откриване на процедура - Доставка на горива за нуждите на Агенция за ядрено регулиране чрез система за зареждане при условия на безналично плащане с карти

30 декември 2016

Действия към документ