Обща информация

Лица за контакти във връзка с реда за възлагане на обществени поръчки в Агенция за ядрено регулиране

  • Светлана Францова - Директор Дирекция Административно-правно, финансово и стопанско обслужване - 02/9406921;
  • Илияна Райчева - Главен юрисконсулт - 02/9406924.

 

Адрес за кореспонденция
бул. "Шипченски проход" 69
1574 София
Телефон: (02) 9406800
Факс: (02) 9406919
E-mail: mail@bnra.bg

 

Действия към документ