Вие сте тук: Начало Профил на купувача Становища на изпълнителния директор на АОП

Становища на изпълнителния директор на АОП

В раздел „Становища на изпълнителния директор на АОП“ се публикуват:
- писмените запитвания от АЯР до изпълнителния директор на АОП, отправени в качеството й на възложител на обществени поръчки;
- отговорите на изпълнителния директор на АОП по направените запитвания. Когато писменото запитване се отнася до конкретна обществена поръчка, запитването и отговорът се публикуват в електронната й преписка в профила на купувача.

Действия към документ