Заявления

 

Заявление за издаване на лицензия или разрешение за превоз на радиоактивни вещества Word file

 


Заявление за издаване на лицензия за дейност по чл. 15, ал. 3, т. 2 или 3 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия Word file

Заявление за подновяване на лицензия за дейност по чл. 15, ал. 3, т. 2 или 3 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия Word file

Заявление за изменение на лицензия за дейност по чл. 15, ал. 3, т. 2 или 3 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия Word file

 


Заявление за издаване на разрешение за дейност по чл. 15, ал. 4, т. 9 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия Word file

Заявление за издаване на разрешение за дейност по чл. 15, ал. 4, т. 10 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия Word file

Заявление за издаване на разрешение за дейност по чл. 15, ал. 4, т. 11 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия Word file

Заявление за издаване на разрешение за дейност по чл. 15, ал. 4, т. 12 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия Word file

Заявление за издаване на разрешение за дейност по чл. 15, ал. 4, т. 14 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (внос) Word file

Заявление за издаване на разрешение за дейност по чл. 15, ал. 4, т. 14 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (износ) Word file

Заявление за подновяване на разрешение за дейност по чл. 15, ал. 4, т. 9, 10, 11, 12 или 14 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия Word file

Заявление за изменение на разрешение за дейност по чл. 15, ал. 4, т. 9, 10, 11, 12 или 14 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия Word file

Действия към документ