Вие сте тук: Начало ИЙЛ Събития с радиоактивни източници

Събития с радиоактивни източници

 

Скалата ИНЕС (189 KB) PDF file
Ръководство за прилагане на ИНЕС (5.45 MB) PDF file
(документите са на английски език)

Архив (събития по-стари от една година) 

Открито замърсяване с кобалт-60 във вагон със скрап на входа на “Стомана Индъстри”-АД
13 ноември 2017г.
Регистрирано радиоактивно замърсяване с радий-226 във вагон със скрап на входа на “Стомана Индъстри”-АД
29 Септември 2017
Намерен радиоактивен източник в товарен вагон със скрап в “Стомана Индъстри”-АД
26 октомври 2017
Неправомерно съхраняване на гама-дефектоскоп в жилищен блок във Варна
6 Юли 2017
Намерен радиоактивен източник в товарен автомобил със скрап в “Стомана Индъстри”-АД
16 Юни 2017г.
Повишено ниво на радиация във вагон със скрап
4 Май 2017 г.
Повишено ниво на радиация в контейнер със скрап на територията на Пристанище “Варна-Запад”.
24 февруари 2017
Действия към документ