Събития с радиоактивни източници - архив

Скалата ИНЕС (57 KB) PDF file
Ръководство за прилагане на ИНЕС (426 KB) PDF file
(документите са на английски език)

Архив (събития по-стари от една година)

Открито замърсяване с кобалт-60 във вагон със скрап на входа на “Стомана Индъстри”-АД
13 ноември 2017г.
Регистрирано радиоактивно замърсяване с радий-226 във вагон със скрап на входа на “Стомана Индъстри”-АД
29 Септември 2017
Намерен радиоактивен източник в товарен вагон със скрап в “Стомана Индъстри”-АД
26 октомври 2017
Неправомерно съхраняване на гама-дефектоскоп в жилищен блок във Варна
6 Юли 2017
Намерен радиоактивен източник в товарен автомобил със скрап в “Стомана Индъстри”-АД
16 Юни 2017г.
Повишено ниво на радиация във вагон със скрап
4 Май 2017 г.
Повишено ниво на радиация в контейнер със скрап на територията на Пристанище “Варна-Запад”.
24 февруари 2017
Установено повишено ниво на радиация в товарен автомобил със скрап в “Стомана Индъстри”-АД
6 юли 2016
Повишено ниво на радиация в камион със скрап в "Стомана индъстри" АД
27 Май 2016
Установено повишено ниво на радиация във вагон със скрап в "Стомана индъстри"-АД
27 Май 2016
Информация за получени ефективни дози от лица от персонала на "МБАЛ - Медицински колеж Свети Иван Рилски" ЕООД над годишните граници
19 Май 2016
Установено повишено ниво на радиация във вагон със скрап в "Стомана индъстри"-АД
12 Април 2016
Повишено ниво на радиация във вагон със скрап в “Стомана Индъстри”-АД
25 Юни 2015
Открит радиоактивен източник във вагон със скрап в “Стомана Индъстри”-АД
23 април 2015
Открит радиоактивно-замърсен детайл във вагон със скрап на площадка в Пловдив
7 април 2015
Открит детайл с вграден източник във вагон със скрап в “Елтрейд Къмпани”-ЕООД
23 март 2015
Повишено ниво на радиация в камион с меден скрап на ГКПП Капитан Андреево
20 март 2015
Установено повишено ниво на радиация във вагон със скрап в “Стомана Индъстри”-АД
5 март 2015
Установено повишено ниво на радиация във вагон със скрап в “Стомана Индъстри”-АД
4 ноември 2014
Повишено ниво на радиация в камион със скрап в “Стомана Индъстри”-АД
31 юли 2014
Действия към документ