Кипящ реактор

Кипящите реактори са реактори с еднокръгова схема. При тях водата която преминава през активната зона и отвежда топлината от горивото е и източник за произвеждане на пара за турбините. За гориво се използва уранов диоксид.

При деленето на горивото в активната зона се отделя топлина, която се поглъща от топлоносителя (вода) при движението му нагоре между горивните елементи. При поглъщането на топлината, водата завира и се образува паро-водна смес. Парата се насочва към турбината, която задвижва генератора за производство на електрическа енергия. След турбината, парата отново се втечнява в т. нар. “кондензатор” и от там се изпомпва отново към реактора.

BWR.jpg

Действия към документ