Реактори тип CANDU

В този тип реактори за топлоносител в първи контур се използва тежка вода под високо налягане. Както при реакторите с вода под налягане тази тежка вода се използва само за охлаждане на горивото, но не и за задвижване на турбината. Тежката вода от първи контур преминава през топлообменник и загрява обикновената вода движеща се във втори контур, където налягането е по-ниско и затова водата се изпарява и задвижва турбината. Основна разлика на CANDU реакторите в сравнение с повечето видове реактори е, че при тях за гориво се използва природен уран. То представлява цилиндрични снопове с диаметър 10 см и дължина 50 см, които се зареждат в хоризонтални канали обградени от тежка вода използвана за забавител, а в каналите циркулира тежка вода под високо налягане за охлаждане. Друга особеност на този тип реактори е, че те не трябва да спират за зареждане с ново гориво – презареждането става като от едната страна на канала презареждащата машина поставя ново гориво, а от другата страна машина изтегля старото.

candu21-e.jpg

Действия към документ