Реактори РБМК

Реактори РБМК (Реактор Большой Мощности Канальный) – Канален реактор с висока мощност

В този тип реактори за забавител се използва графит, а за охладител вода. Горивото е слабо обогатен уран и се поставя в канали на графитни блокове. Чрез циркулационни помпи водата постъпва в активната зона, преминава през каналите, охлажда горивото, кипва и излиза от активната зона с температура около 290 °C. Оттам постъпва в сепаратори (устройства, в които става отделяне на водата от парата) – парата постъпва в турбината, която задвижва генератора, а водата се връща обратно в активната зона. Поради каналната структура на този тип реактори, те могат да се презареждат без да се спира работата на реактора.

След аварията в Чернобил са предприети редица мерки за подобряване безопасността на останалите в експлоатация реактори РБМК. Освен в Русия такива реактори има само в Литва, където единият реактор е вече спрян, а вторият предстои да бъде спрян през 2009.

RBMK.gif

Действия към документ